کنترل های داخلی و برنامه ضد تقلب مخصوص بنگاه های اقتصادی کوچک

پدید آورنده: استیو داوسن

ترجمه: وحید ملاایمنی- احمد خالقی بایگی

ناشر: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)

این کتاب راهنمایی برای شرکت های کوچک و غیر عمومی جهت طراحی و اجرای کنترل های داخلی و همچنین برنامه های ضد تقلب می باشد. در این کتاب، استیو داوسن نویسنده و جرم شناس جرایم حسابداری به سادگی نشان می دهد که چگونه می توان یک برنامه ضد تقلب کارا و اثربخش را طراحی و عملیاتی نمود.

نویسنده کتاب، شش بخش از یک برنامه ضد تقلب اثربخش (شامل محیط بازدارنده تقلب، ارزیابی ریسک تقلب، فعالیت های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت و نگهداری های مستمر) را به صورت مختصر و مفید ترسیم می نماید. آقای داوسن با ترکیب شش بخش مذکور و تبدیل آن به یک چارچوب جامع، کنترل های داخلی را ارائه می دهد که می تواند مانع از بروز تقلب گردد. این کتاب با آوردن نمایه های متعدد و چندین کیس مطالعاتی به تجزیه و تحلیل نقاط ضعف کنترل های داخلی و زمینه های بروز تقلب می پردازد. نویسنده کتاب همچنین اقدام به شناسایی کنترل هایی می نماید که احتمال بروز تقلب را نیز کاهش می دهند. این کنترل ها بر اساس پنج بخش از یک ساختار کنترل های داخلی خلاصه گردیده اند، لذا مخاطبان یاد می گیرند که چگونه برنامه های ضد تقلب خود مستند نمایند. لازم به ذکر است که در این کتاب اطلاعات و استراتژی های مورد نیاز شرکت ها برای نظارت و تداوم برنامه های ضدتقلب گنجانده شده است. همچنین نویسنده کتاب بر نقش حیاتی ارزیابی کارایی و اثر بخشی برنامه های ضد تقلب تاکید نموده است. از آنجایی که تمامی برنامه ها در جریان بوده و نیازمند به روز رسانی هنگام تغییر در جنبه های عملیاتی شرکت می باشند، نظارت مناسب بر این برنامه ها  می تواند نواحی نیازمند خود طراحی نماید.