موسسه حسابرسی ، مشاوره مدیریت و حسابداری

موسسه حسابرسی ، مشاوره مدیریت و حسابداری

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد بورس

درباره ما
موسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان ACCA

موسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمی انگلستان ACCA

موفقیت پیش رفتن است نه به یک نقطه پایان رسیدن

موفقیت پیش رفتن است نه به یک نقطه پایان رسیدن

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد بورس

خدمات ما
در صورت تمایل به همكاری به قسمت دعوت به همكاری مراجعه نمایید

در صورت تمایل به همكاری به قسمت دعوت به همكاری مراجعه نمایید

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد بورس

"خدمات موسسه وانیا نیک تدبیر، اعتبار عملکرد مدیریت"

حسابرسی

حسابرسی

در هر بنگاه اقتصادی خدمات حسابرسی میتواند سهامداران را از عملکرد مدیران و اطلاع از میزان اثر بخشی و کارایی تصمیمات مدیریت و همچنین مدیران را از کارکرد صحیح کارکنان زیر مجموعه خود مطمئن نماید .

توضیحات تکمیلی
حسابداری

حسابداری

برقراری رویه های حسابداری مطلوب و طراحی کنترلهای داخلی مناسب منجر می شود که مدیریت هر بنگاه اقتصادی با اطمینان بیشتری اقدام به انجام رویدادهای تجاری نموده و از ثبت کلیه وقایع و گزارشگیری صحیح آنها مطمئن گردد

توضیحات تکمیلی
مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

پیچیدگی مسایل مالی ،سرمایه گذاری و قوانین مالیاتی و بیمه میتواند منجر به اتلاف وقت مدیریت گردد.قطعا استفاده از خدمات مشاور باعث می شود که وقت مدیریت به نحو مطلوبتری در جهت رشد واحد تجاری قرار گیرد

توضیحات تکمیلی

موسسه وانیانیک تدبیر در یک نگاه

توسعه و تنوع روز افزون فعالیت های تجاری ، تولیدی ، صنعتی و... چه در عرصه های ملی و چه بین المللی نیاز روز افزون مؤسسات و سازمانها به اطلاعات قابل اتکا ، صحیح و به هنگام حسابداری و مالی را در پی داشته است . اصولاً مهمترین مؤلفه مورد نیاز مدیران امروزی جهت ترسیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت جهت مجموعه های تحت مدیریت ، اطلاعات ، آمار و راهکارهای صحیح مالی و مدیریتی می باشد. در این راستا موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر(حسابداران رسمی) متشکل از جمعی از متخصصان و کارشناسان مسلط به امور حسابرسی ،حسابداری، و مدیریتی که دارای سوابق روشن و درخور توجه در امور مزبور می باشند به منظور ارائه کلیه خدمات حرفه ای و مشاوره های مالی و حسابداری ، تأسیس و با پشتوانه بهره مندی از گروه مجرب و متعهد و همچنین سوابق کاری ممتاز ، مراتب آمادگی و توانایی خود را جهت همکاری با کلیه متقاضیان محترم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام می دارد.

توضیحات بیشتر

تجربیات خاص

مشتریان موسسه وانیانیک تدبیر